B2B vs Umowa o pracę – kiedy warto przejść na B2B?

aipgdansk.inkubatory.pl 4 dni temu

Wiele osób rozważa przejście z umowy o pracę (UoP) na kontrakt B2B, co jest decyzją wymagającą przemyślenia i dogłębnej analizy. Zmiana ta wiąże się z różnymi aspektami prawnymi i finansowymi, które należy dokładnie zrozumieć przed podjęciem ostatecznej decyzji. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym różnicom pomiędzy tymi dwoma formami zatrudnienia oraz omówimy sytuacje, w których wybór B2B może przynieść korzyści. Omówimy również, jak ocenić swoją indywidualną sytuację zawodową i finansową, aby dokonać najlepszego wyboru. W dalszej części artykułu przedstawimy, jak wygląda kooperacja z Bizky, która może być interesującym rozwiązaniem dla osób rozważających zmianę modelu zatrudnienia.

Różnice między B2B a umową o pracę

  • Regulacje prawne

Umowa B2B (business-to-business) jest regulowana przez Kodeks cywilny, natomiast umowa o pracę przez Kodeks pracy. Podstawową różnicą między tymi umowami jest czas i miejsce realizacji obowiązków zawodowych. W przypadku umowy o pracę, konieczne jest określenie miejsca i czasu wykonywania pracy. W umowie B2B nie ma takiego wymogu – jedna ze stron nie może narzucić drugiej stronie miejsca ani czasu realizacji zadań. Ponadto, w ramach umowy B2B możliwe jest korzystanie z usług podwykonawców, co nie jest dopuszczalne przy umowie o pracę.

  • Urlop i nieobecności

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze od 20 do 26 dni w zależności od stażu pracy, a także do nieobecności na podstawie zwolnienia lekarskiego lub urlopu okolicznościowego. W przypadku umowy B2B, takie przywileje nie występują. Strony umowy mogą jednak ustalić między sobą okresy nieobecności zleceniobiorcy.

  • Składki ZUS i podatki

Przy umowie o pracę składki ZUS i podatki są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę. Samozatrudniony musi samodzielnie dopełnić tych obowiązków, co wymaga znajomości przepisów oraz regularnego pilnowania terminów płatności.

Przejście z UoP na B2B u tego samego pracodawcy

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo przejść na samozatrudnienie. Warto jednak dokładnie przeanalizować, czy taka zmiana będzie opłacalna. jeżeli pracownik chce kontynuować pracę u tego samego pracodawcy, musi najpierw zakończyć stosunek pracy, a następnie założyć jednoosobową działalność gospodarczą.

  • Ograniczenia przy przejściu na B2B

Osoby przechodzące z UoP na umowę B2B u tego samego pracodawcy nie mogą skorzystać z Ulgi na start ani małego ZUS-u. Warunkiem skorzystania z tych ulg jest niewykonywanie usług na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed rozpoczęciem działalności wykonywało się czynności wchodzące w zakres działalności w ramach stosunku pracy. Te zasady nie dotyczą osób, które wcześniej świadczyły usługi na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

  • Formy opodatkowania

Przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim były one wykonywane na podstawie stosunku pracy, nie mogą być opodatkowane liniowo ani ryczałtem w bieżącym roku podatkowym. W takim przypadku pozostaje rozliczenie na zasadach ogólnych.

Przejście z etatu na działalność u nowego pracodawcy

Założenie własnej działalności i przejście na samozatrudnienie okazuje się bardziej opłacalne, gdy przedsiębiorca zawiera umowę z nowym pracodawcą. Wówczas można skorzystać z preferencyjnych składek ZUS oraz z Ulgi na start, która przez pierwsze 6 miesięcy ogranicza się do opłacania wyłącznie składki zdrowotnej.

Nowy przedsiębiorca ma większą swobodę w wyborze formy opodatkowania – może zdecydować się na podatek liniowy, skalę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Formalności związane z samozatrudnieniem

Decydując się na samozatrudnienie, należy dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim trzeba zarejestrować firmę, określić zakres działalności, wybrać formę opodatkowania oraz zdecydować, czy zostanie się czynnym podatnikiem VAT.

Samozatrudniony musi regularnie opłacać składki zdrowotne, ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Niezbędne jest również prowadzenie księgowości oraz przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, jeżeli dokonano zgłoszenia do VAT. Część tych obowiązków można powierzyć biuru księgowemu, co jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Zalety umowy B2B

Mimo dodatkowych formalności, umowa B2B jest coraz bardziej popularna i preferowana przez pracodawców. Do głównych zalet tej formy zatrudnienia należą:

  • wyższe wynagrodzenie

Pracownik na umowie o pracę otrzymuje około 60% kwoty, jaką pracodawca ponosi jako koszt jego zatrudnienia. Na umowie B2B wynagrodzenie netto może być wyższe dzięki niższym obciążeniom podatkowym i składkowym. Przykładowo, pracownik zarabiający 7000 zł brutto na umowie o pracę, na B2B po uwzględnieniu ulgi i małego ZUS-u może zarobić choćby 5600,11 zł netto. jeżeli pracodawca zaoferuje podwyżkę do 7500 zł netto, wynagrodzenie wzrośnie do 6040,11 zł netto, pomniejszone jedynie o koszty księgowości.

  • odliczenie podatku

Przedsiębiorca ma prawo do zaliczania wydatków związanych z działalnością do kosztów uzyskania przychodu, co pozwala obniżyć podatek dochodowy. Można odliczyć m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także podatek VAT od zakupów związanych z prowadzeniem działalności.

  • większa elastyczność

Umowa B2B daje większą elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy. Kontrahent nie może narzucić określonych godzin pracy ani miejsca jej wykonywania. Przedsiębiorca może również współpracować z kilkoma firmami jednocześnie i łatwo rozliczać się poprzez wystawianie faktur.

  • leasing na firmę

Założenie działalności gospodarczej umożliwia skorzystanie z leasingu operacyjnego na sprzęt elektroniczny czy samochód. Właściciel firmy może wpisać w koszty uzyskania przychodu część odsetkową i kapitałową raty leasingowej oraz opłatę wstępną.

Kiedy warto przejść z umowy o pracę na B2B?

Decyzja o przejściu na B2B powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz sytuacji zawodowej. Przejście na B2B jest opłacalne przede wszystkim dla osób, które rozpoczynają pracę u nowego pracodawcy i mogą negocjować wyższe wynagrodzenie. W takiej sytuacji pracodawca ponosi niższe koszty zatrudnienia, a przedsiębiorca może zyskać wyższe wynagrodzenie netto oraz możliwość odliczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

B2B może nie być opłacalne, jeżeli zamierzamy kontynuować pracę u byłego pracodawcy. Brak możliwości skorzystania z ulg oraz preferencyjnych składek ZUS może sprawić, iż różnica między wynagrodzeniem na umowie o pracę a na B2B będzie niewielka.

Przejście z umowy o pracę na B2B ma swoje zalety i wady. Z jednej strony, umowa B2B oferuje wyższe wynagrodzenie, większą elastyczność oraz możliwość odliczenia kosztów. Z drugiej strony, wiąże się z koniecznością samodzielnego opłacania składek i podatków oraz prowadzenia księgowości. Decyzja o zmianie formy zatrudnienia powinna być dokładnie przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz warunków oferowanych przez pracodawcę.

Planujesz zmianę formy zatrudnienia? – zobacz co do zaoferowania ma Bizky

W Bizky możesz zawierać umowy ze swoimi kontrahentami, zapewniając pełne wsparcie w interpretacji zapisów umowy i negocjacji. Udostępniamy naszą osobowość prawną, co eliminuje konieczność zakładania własnej działalności gospodarczej do wystawiania faktur pracodawcom. Możesz również zamknąć swoją istniejącą firmę, dzięki czemu unikasz stałych kosztów, takich jak składki ZUS i księgowość.

Bizky umożliwia wystawianie faktur VAT za dodatkowe dochody bez konieczności otwierania własnej firmy. To rozwiązanie upraszcza rozliczenia z różnymi kontrahentami, eliminując koszty i formalności. Korzystając z Bizky, zarabiasz więcej dzięki niższym kosztom, omijając składki ZUS. Oferujemy dwa elastyczne modele rozliczeń:

Bizky Freelance – umożliwia wystawienie faktury poprzez zautomatyzowany proces. Faktura VAT jest wystawiana, a środki trafiają na konto w ciągu 24 godzin od momentu opłacenia faktury przez kontrahenta. Bizky pobiera niewielką opłatę, którą można obliczyć dzięki dostępnego kalkulatora. Podatek dochodowy wynosi tylko 6%, bez dodatkowych kosztów związanych z rozliczeniem zlecenia.

Bizky Prime – subskrypcja, która pozwala na rozliczenie 10 faktur miesięcznie, w tym faktur kosztowych, co pomniejsza podatek VAT i dochodowy, podobnie jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak kosztów składek ZUS, a podatek dochodowy to jedynie 6%. Dodatkowo, subskrybenci mogą korzystać z benefitów takich jak opieka medyczna w Enel-Med oraz karty sportowe Medicover Sport.

Idź do oryginalnego materiału