Darowizna w gotówce. Co na to fiskus? Co z podatkiem?

1 miesiąc temu
Zdjęcie: INTERIA.PL


Gotówka przekazywana w formie prezentu to częsty widok przy okazji ślubów czy komunii. Okazuje się, iż darowizna otrzymana od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku. Dotyczy to jednak sytuacji, w której pieniądze są przekazywane przelewem lub przekazem pocztowym. Czy trzeba płacić podatek, jeżeli darowizna została wręczona w formie gotówki?


Kto jest zwolniony z podatku od darowizny?


Wszelkie przepisy dotyczące opodatkowania darowizn reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a rzeczonej ustawy: "zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę".
Jest tu jednak pewien warunek – aby zostać zwolnionym z obowiązku uiszczenia podatku, należy zgłosić fakt otrzymania darowizny "właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego". Zgłoszenie następuje z wykorzystaniem druku SD–Z2. Reklama


Darowizna w formie gotówki. Czy trzeba zapłacić podatek?


Wobec powyższych informacji może nasuwać się pytanie – czy za darowiznę w formie gotówki trzeba zapłacić podatek? Okazuje się, iż tak – dotyczy to choćby sytuacji, w której otrzymujemy darowiznę od najbliższej rodziny.
Wynika to z drugiego warunku zawartego w art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nim, osoby obdarowane chcące zostać zwolnione z obowiązku uiszczenia podatku, muszą udokumentować otrzymanie środków pieniężnych "dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej lub przekazem pocztowym".


Interpretacje podatkowe wydawane przez fiskus jasno wskazują, iż darowizna w formie gotówki przekazywanej "z rąk do rąk" nie spełnia drugiego warunku zawartego w art. 4a. Co więcej, późniejsze wpłacenie otrzymanych środków przez osobę obdarowaną na swoje konto także nie powoduje, iż ów warunek zostaje spełniony.


Ile wynosi podatek od darowizny?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją trzy grupy podatkowe, pod których kątem określa się wysokość podatku od darowizny. Jest też zerowa grupa podatkowa, która uprawnia do zwolnienia z podatku. jeżeli jednak najbliższa rodzina nie ma możliwości, by skorzystać z rzeczonego zwolnienia, to wówczas jest rozliczana na zasadach określonych dla I grupy podatkowej. W przypadku tej grupy kwota wolna od podatku od darowizny wynosi 36 120 zł, a podatek wynosi:
przy nadwyżce do 11 833 zł – 3 % przy nadwyżce od 11 833 do 23 665 zł – 355 zł oraz 5 % od nadwyżki ponad 11 833 zł; przy nadwyżce ponad 23 665 zł – 946,6 zł oraz 7 % od nadwyżki ponad 23 665 zł.
II grupa podatkowa to dalsza rodzina (np. zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców). W ich przypadku kwota wolna jest równa 27 090 zł. Podatek wynosi:
przy nadwyżce do 11 833 zł – 7 %; przy nadwyżce od 11 833 do 23 665 zł – 828,4 zł oraz 9 % od nadwyżki ponad 11 833 zł; przy nadwyżce ponad 23 665 zł – 1893,3 zł oraz 12 % od nadwyżki ponad 23 665 zł.
Do III grupy podatkowej należą osoby niespokrewnione z osobą obdarowaną. Kwota wolna w tym przypadku wynosi 5 733 zł. Podatek jest równy:
przy nadwyżce do 11 833 zł – 12 %; przy nadwyżce od 11 833 do 23 665 zł – 1420 zł oraz 16 % od nadwyżki ponad 11 833 zł; przy nadwyżce ponad 23 665 zł – 3313,20 oraz 20 % od nadwyżki ponad 23 665 zł.


Okazuje się, iż za niezgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego można otrzymać surową karę. Mowa tu o karnej, 20-procentowej stawce podatku.
Idź do oryginalnego materiału