Dzięki Dassault Systèmes startupy mają dostęp do takich samych narzędzi co Airbus, BMW czy Boeing – Adam Bielawski (Dassault Systèmes)

3 tygodni temu
Z Adamem Bielawskim, Partner Sales Manager w Dassault Systèmes, rozmawiamy o nowoczesnych narzędziach do projektowania i zarządzania cyklem życia produktu dla technologicznych startupów.
Idź do oryginalnego materiału