Echo sprzedało biurowiec w Warszawie za ok. 40,3 mln euro

1 rok temu

Projekt Beethovena Projekt Echo 122, spółka zależna Echo Investment, zawarła umowę sprzedaży na rzecz TAL Poland nieruchomości w Warszawie, na której został zrealizowany drugi biurowiec wchodzący w skład multi-funkcjonalnego kompleksu Moje Miejsce, podało Echo. Cena do zapłaty na zamknięciu wyniosła ok. 40,27 mln euro powiększone o VAT.

„Wartość transakcji w dniu zawarcia umowy (zamknięcie) wyniosła około 44 235 000 euro powiększone o VAT. Wartość transakcji pomniejszona została o kwotę wartości okresów bezczynszowych, obniżek czynszu a także o inne koszty i wyniosła 41 968 150 euro powiększone o VAT. Kwota do zapłaty na zamknięciu została pomniejszona między innymi o wartość prac związanych z aranżacją niewynajętych lokali w budynku. Kwota tych prac będzie zwalniana w częściach na rzecz sprzedającego po wynajęciu oraz realizacji prac aranżacyjnych na rzecz nowych najemców. W rezultacie, cena do zapłaty na zamknięciu wyniosła około 40 270 423 euro powiększone o VAT” – czytamy w komunikacie.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2022 r. miała 1,39 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Idź do oryginalnego materiału