Kluczowy element inwestycji pod względem przygotowania, realizacji i rozliczeń

2 miesięcy temu

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) oraz Arbitrażowy Sąd Budowlany przez Stowarzyszeniu. SIDiR to wyłączny reprezentant Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) oraz Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce.

Zapraszając na XI Konferencję organizatorzy pisali, iż w szczególności skupią się na analizie praktyk związanych z przygotowaniem i realizacją umów dotyczących usług intelektualnych, zwłaszcza w obszarze projektowania oraz usług inżynieryjnych. Podkreślali, iż to właśnie te usługi są kluczowym elementem procesu inwestycyjnego pod względem przygotowania, realizacji i rozliczeń. Obecna jakość tych umów budzi jednak istotne zastrzeżenia w całym środowisku budowlanym.

W trakcie Konferencji głos zabierze niemal 30 prelegentów, reprezentujących strony publiczną czy firmy projektowe i kancelarie prawne.

Rozmowy w ramach pierwszego dnia XI Konferencji toczyć się będą w ramach tematów:

 • Wytyczne dotyczące przygotowania umowy w sprawie zamówienia publicznego – z perspektywy doświadczeń Prokuratorii Generalnej RP
 • Dobre praktyki w kształtowaniu praw i obowiązków stron umów w sprawie zamówienia publicznego na usługi intelektualne
 • Dobre praktyki w przygotowaniu umów w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane – klauzule abuzywne, waloryzacja wynagrodzenia, rozstrzyganie sporów – prowadzące do zachowania równowagi stron
 • Strategie dochodzenia kosztów pośrednich związanych z przedłużeniem terminu
 • Rola Inżyniera w procesie przygotowania zmiany do umowy w związku z nadzwyczajnymi zmianami okoliczności
 • Value engineering – Klauzula 13.2 Warunków Kontraktowych FIDIC w praktyce systemu zamówień publicznych. Jak przygotować brzmienie zapisów umownych i jak je stosować w praktyce.

Ostatnim akcentem pierwszego dnia będzie uroczysta kolacja, podczas której odbędzie się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w VIII edycji Konkursu dla Młodych Profesjonalistów.

Rozmowy w trakcie drugiego dnia toczyć się będą na bazie tematów:

 • Jednostronne zakończenie umów o roboty budowlane i usługi intelektualne: przygotowanie do zakończenia obowiązywania umowy i jej zakończenie
 • Istota i znaczenie opinii eksperckich w polubownych metodach rozstrzygania sporów
 • Kary umowne w umowach o roboty budowlane i usługi intelektualne oraz ich stosowanie w praktyce
 • Standardy Realizacji Inwestycji
 • Dlaczego projektant inaczej optymalizuje projekt dla wykonawcy niż dla zamawiającego?

Patronem medialnym wydarzenia, które odbywa się w dniach 27–28 września 2023 r., jest portal inzynieria com, a za obsługę multimedialną odpowiada Quality Studio.

Idź do oryginalnego materiału