O Kwartalniku ZSK 1/2024

3 tygodni temu

Urszula Szulc

ZSK 1/2024

O kwartalnikU ZSK 1/2024

W bieżącym numerze Kwartalnika ZSK prezentujemy opinie prelegentów dotyczące wyzwań branży, a także zapis panelu dyskusyjnego, który dotyczył wyzwaniom w dziedzinie spawalnictwa oraz aktualnym potrzebom kompetencyjnym definiowanym przez pracodawców.

Kwartalnik 1/2024 stanowi rozwinięcie konferencji „Kompetencje w branży mechanicznej – dziedzina spawalnictwo w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji”, która odbyła się w środę, 10 kwietnia 2024 r., w Kielcach. Wydarzenie było pierwszym z cyklu dziewięciu zaplanowanych przez Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji konferencji branżowych. Cykl konferencji „Branża – wczoraj, dziś i jutro” jest odpowiedzią na potrzeby uczestników współtworzących Zintegrowany System Kwalifikacji: szkół, przedsiębiorstw, przedstawicieli środowisk branżowych i instytucji zaangażowanych w kwestie związane z rynkiem pracy i z edukacją. Taki projekt wymaga nie tylko współpracy, ale – przede wszystkim – rzetelnego wsłuchania się w potrzeby partnerów i wspólnego poszukiwania rozwiązań. Nie da się tego zrobić bez dialogu, bez wymiany myśli. W trakcie konferencji szczególną uwagę poświęcono kwestiom kompetencji w branży, badaniom rynku pracy, zapotrzebowaniu na wyspecjalizowaną kadrę. Przybliżono interesariuszom możliwości wsparcia oferowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do lektury

Redakcja kwartalnika
Redaktor prowadząca: Urszula Szulc
Redaktor merytoryczny: Maciej Tauber
Redakcja językowa: Monika Niewielska
Projekt graficzny i skład: Marek Demko
Zdjęcia: Shutterstock oraz materiały IBE
Projekt okładki: Anna Nowak

© Copyright by: Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa 2024

Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. +48 22 241 71 00 www.ibe.edu.pl

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK6)”.
POWRÓT DO SPISU TREŚCI

#FunduszeUE

Idź do oryginalnego materiału