Seminarium w Gorzowie Wielkopolskim i podpisanie listu intencyjnego

3 tygodni temu

Podczas spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia związane ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, takie jak:

  • główna idea, założenia, podmioty tworzące ZSK, w kontekście zmiany Ustawy o ZSK;
  • Polska Rama Kwalifikacji w odniesieniu do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji - aktualizacja wiedzy w kontekście zmiany Ustawy o ZSK" dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim
seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji - aktualizacja wiedzy w kontekście zmiany Ustawy o ZSK" dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim; Agnieszka Demichowicz - ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6 / IBE
seminarium "Zintegrowany System Kwalifikacji - aktualizacja wiedzy w kontekście zmiany Ustawy o ZSK" dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim; Dariusz Sikorski - ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6 / IBE

Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z narzędziownikiem ZSK, a dokładnie z aplikacjami, które Instytut Badań Edukacyjnych oddał do użytku publicznego. Omówione zostały następujące platformy:

Podczas spotkania podpisano również list intencyjny pomiędzy Instytutem Badań Edukacyjnych a Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wielkopolskim, który stanowi umocnienie realizowanej współpracy mającej na celu zwiększenie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i doskonalenie go jako jednego z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

podpisanie listu intencyjnego: z lewej strony - Agnieszka Demichowicz, ekspert ds. współpracy ze środowiskami branżowymi, ZSK6 / IBE; z prawej strony - Elżbieta Rostkowska, p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim

#FunduszeUE

Idź do oryginalnego materiału