Tradycyjny podział ról w rodzinie oraz różnice w zarobkach głównymi przyczynami niskiego odsetka ojców korzystających z urlopów rodzicielskich

3 tygodni temu
Zdjęcie: ojciec


W Polsce urlop rodzicielski jest dostępny zarówno dla matek, jak i ojców, ale wciąż niewielu mężczyzn decyduje się na jego wykorzystanie. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy 40,5% ankietowanych przez Gi Group Holding wskazuje na tradycyjny podział ról w rodzinie, a 27,5% na dysproporcje w zarobkach między partnerami. Jakie inne czynniki oprócz kulturowych i ekonomicznych są […]
Idź do oryginalnego materiału