Umowa B2B – Co należy wiedzieć przed podpisaniem?

aipgdansk.inkubatory.pl 4 dni temu

Umowa B2B (business-to-business) to forma współpracy między dwoma podmiotami gospodarczymi, najczęściej firmami, która różni się od tradycyjnego zatrudnienia na umowie o pracę. W Polsce coraz więcej specjalistów z różnych branż decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej i współpracę na zasadzie B2B. Taki rodzaj umowy niesie za sobą zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań.

Umowa B2B jest dokumentem prawnym, który reguluje współpracę między dwoma firmami. Zawiera ona szczegółowe warunki dotyczące realizacji usług, terminy, szczegóły płatności oraz odpowiedzialność stron. Istotnym elementem umowy są również klauzule dotyczące poufności i ochrony danych. Struktura umowy B2B może być różna w zależności od specyfiki branży i wymagań obu stron, jednakże zwykle zawiera następujące elementy:

 • określenie stron umowy: Dane obu firm, w tym numery NIP i REGON.
 • przedmiot umowy: Dokładny opis świadczonych usług lub dostarczanych produktów.
 • terminy realizacji: Harmonogram realizacji usług lub dostaw.
 • wynagrodzenie: Sposób kalkulacji i terminy płatności.
 • odpowiedzialność stron: Zakres odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 • klauzule dotyczące poufności i ochrony danych: Zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych.
 • postanowienia końcowe: Warunki wypowiedzenia umowy, zmiany umowy i inne postanowienia dodatkowe.

Zanim zdecydujemy się na przejście na tradycyjną umowę B2B warto sprawdzić co do zaoferowania ma Bizky, które umożliwia wystawianie faktur VAT za dodatkowe dochody bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej. To rozwiązanie ułatwia rozliczenia z różnymi kontrahentami, jednocześnie eliminując koszty i formalności. Dzięki rozliczaniu się przez Bizky, można zwiększyć swoje zarobki. Bizky pozwala także uniknąć opłacania składek ZUS, w dalszej części artykułu można dowiedzieć się więcej na ten temat.

Zatrudnienie B2B: rosnąca popularność

Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a wraz z nim preferencje dotyczące form zatrudnienia. Tradycyjna umowa o pracę, choć zapewnia pracownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa, wiąże się z wysokimi kosztami dla pracodawcy, takimi jak ubezpieczenia społeczne i liczne formalności. W odpowiedzi na te wyzwania, coraz więcej firm i pracowników wybiera umowy B2B.

Umowa B2B umożliwia precyzyjne określenie warunków współpracy, podobnie jak umowa o pracę, ale pozwala również na znaczne oszczędności. Pracownik na samozatrudnieniu wystawia fakturę za swoje usługi, a pracodawca unika kosztów związanych z etatowym zatrudnieniem. Umowa B2B daje większą elastyczność, ponieważ nie podlega rygorom Kodeksu Pracy. Jednakże, taki układ ma również swoje wady i nie zawsze jest korzystny dla samozatrudnionego.

Koszty zatrudnienia vs. B2B

Jednym z głównych powodów wyboru umowy B2B są niższe koszty zatrudnienia. Koszty pracodawcy przy umowie o pracę są znacząco wyższe niż kwota brutto na umowie, obejmując m.in.:

 • składkę emerytalną: 9,76%
 • składkę rentową: 6,50%
 • składkę na fundusz pracy: 2,45%
 • składkę wypadkową: 1,67%
 • składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 0,10%

Przykładowo, przy zarobkach na poziomie średniej krajowej, pracownik otrzymuje „na rękę” 4 889 zł, podczas gdy koszt pracodawcy wynosi 8 056 zł. Natomiast w przypadku umowy B2B, pracownik może uzyskać znacznie więcej do dyspozycji, szczególnie korzystając z ulg i preferencyjnych stawek składek ZUS.

Średnia krajowa na B2B: ile zostanie w kieszeni?

W przypadku korzystania z ulgi na start do dyspozycji pracownika pozostałoby 6 536 zł. To o 1 647 zł więcej niż w przypadku umowy o pracę na średnią krajową. Uwzględniając w tym kwotę wolną od podatku i uśredniając wyniki na cały rok. Po zakończeniu okresu ulgowego przez następne dwa lata można korzystać preferencyjnej składki ZUS. Pracownik będzie otrzymywał „na czysto” 6 326 zł, a więc o 1 437 zł więcej niż w przypadku umowy o pracę. Opłacając pełne składki ZUS, w kieszeni pozostanie 5 648 zł. Korzyść wynosi w takim scenariuszu 759 zł.

Zalety umowy B2B

Umowa B2B przynosi wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla firm, z którymi współpracują. Do głównych zalet umowy B2B należą:

 • wyższe wynagrodzenie netto: Dzięki niższym kosztom ZUS i ulgom podatkowym dochód na umowie B2B często przewyższa pensję netto pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Pracodawca nie musi ponosić kosztów związanych z opłacaniem składek, co pozwala na negocjowanie wyższych stawek wynagrodzenia.
 • elastyczność: Umowa B2B zapewnia większą elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy. Przedsiębiorca może świadczyć usługi z dowolnego miejsca, a także współpracować z kilkoma firmami jednocześnie. Taka forma współpracy jest szczególnie ceniona przez osoby ceniące sobie niezależność i swobodę działania.
 • możliwość odliczeń podatkowych: Przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki związane z działalnością, takie jak zakup sprzętu, co przekłada się na oszczędności. Dodatkowo, mogą korzystać z leasingu na firmę, w tym na sprzęt elektroniczny czy samochód, co oferuje dodatkowe korzyści podatkowe.

Wady umowy B2B

Pomimo licznych korzyści, umowa B2B ma także swoje wady, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o takiej formie współpracy:

 • brak stałego wynagrodzenia: Praca na kontrakcie B2B wiąże się z ryzykiem niestabilności finansowej, zwłaszcza w przypadku nieregularnych zleceń. Przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością przerw w zamówieniach, co może wpływać na jego dochody.
 • brak płatnych urlopów i świadczeń: Osoby pracujące na umowie B2B nie mają prawa do płatnego urlopu, chorobowego, czy dodatków za nadgodziny. W odróżnieniu od umowy o pracę, przedsiębiorca musi samodzielnie zarządzać swoim czasem wolnym i zabezpieczeniami socjalnymi.
 • samodzielne odprowadzanie składek i podatków: Przedsiębiorca musi samodzielnie odprowadzać składki i podatki, co wymaga większej samodyscypliny i znajomości przepisów. W związku z tym, konieczne jest prowadzenie księgowości i wystawianie faktur za wykonane usługi.
 • brak ochrony kodeksu pracy: Pracujący na umowie B2B nie korzystają z ochrony kodeksu pracy, w tym z minimalnego wynagrodzenia czy ograniczonego czasu pracy. W przypadku sporu z kontrahentem, przedsiębiorca nie może liczyć na takie same przywileje, jak pracownik zatrudniony na umowie o pracę.

Formalności związane z prowadzeniem działalności B2B

Podjęcie decyzji o współpracy na zasadzie B2B wiąże się z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • rejestracja firmy: Na początku konieczna jest rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W ramach rejestracji należy określić zakres działalności oraz wybrać formę opodatkowania.
 • wybór formy opodatkowania: Przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt. Wybór odpowiedniej formy zależy od specyfiki działalności i prognozowanych dochodów.
 • regularne opłacanie składek: Przedsiębiorca musi regularnie opłacać składki zdrowotne, ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku nowych firm możliwe jest skorzystanie z ulg, takich jak „ulga na start” czy „mały ZUS plus”.
 • prowadzenie księgowości: Każda wykonana praca wymaga wystawiania faktur, które mogą być comiesięczne lub jednorazowe. Osoba samozatrudniona musi również prowadzić księgowość i w razie potrzeby przesyłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Wydatki na B2B

Prowadzenie działalności B2B wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak składki ZUS. Wiele osób decyduje się również na korzystanie z usług księgowych, co generuje dodatkowe wydatki. Niezbędne jest posiadanie konta firmowego, co w niektórych przypadkach może wiązać się z kosztami, ale również z korzyściami, jak np. premie za korzystanie z konta w działalności.

Brak przywilejów pracownika

Umowa B2B nie daje przywilejów przysługujących pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Nie obejmuje ona urlopów wypoczynkowych, płatnych zwolnień lekarskich ani ochrony miejsca pracy. Wszelkie ustalenia zależą od zapisów w umowie B2B, co często wiąże się z mniejszą stabilnością i mniejszymi możliwościami w porównaniu z umową o pracę.

Współpraca B2B z dotychczasowym pracodawcą może uniemożliwić korzystanie z ulgi na start. Kontrakt B2B musi być również sformułowany w sposób, który nie sugeruje stosunku pracy, aby nie naruszać przepisów Kodeksu Pracy.

Pomyśl o przyszłości – emerytura na B2B

Samozatrudnieni odprowadzają minimalne składki emerytalne, co przekłada się na niskie świadczenia w przyszłości. Aby zabezpieczyć swoją emeryturę, warto rozważyć dodatkowe formy oszczędzania, takie jak IKE lub IKZE.

Praca B2B: oszczędności, ale również wymagania

Umowa B2B może przynieść wyższe zarobki, większą elastyczność i oszczędności podatkowe. Jednak prowadzenie firmy wiąże się z ryzykiem i większą samodzielnością. Decydując się na współpracę B2B, warto dokładnie przeanalizować wszystkie koszty i zadbać o zabezpieczenie przyszłości po zakończeniu aktywności zawodowej.

Bizky jako alternatywa dla umowy B2B

W Bizky możesz zawierać umowy ze swoimi kontrahentami. Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie interpretacji zapisów w umowie, negocjacji, a także udostępniamy naszą osobowość prawną, dzięki czemu nie musisz otwierać własnej działalności gospodarczej, aby wystawić fakturę pracodawcy. Możesz również zamknąć już istniejącą działalność. Dzięki temu nie ponosisz stałych kosztów związanych z prowadzeniem firmy, takich jak składki ZUS czy prowadzenie księgowości.

Bizky umożliwia wystawianie faktur VAT za dodatkowe dochody bez potrzeby zakładania własnej firmy. To rozwiązanie zapewnia łatwe rozliczanie współpracy z różnymi kontrahentami, eliminując jednocześnie koszty i formalności. Rozliczając się przez Bizky, zarabiasz więcej dzięki niższym kosztom. Bizky pomaga uniknąć składek ZUS oraz oferuje dwa elastyczne modele rozliczeń:

Bizky Freelance – możliwość wystawienia faktury w ramach zautomatyzowanego procesu. Wystawiasz fakturę VAT i otrzymujesz środki na konto w ciągu 24 godzin od momentu opłacenia faktury przez kontrahenta. Bizky pobiera niewielką opłatę, którą można obliczyć dzięki dostępnego kalkulatora. Podatek dochodowy wynosi tylko 6%. Nie ma żadnych innych kosztów związanych z rozliczeniem zlecenia.

Bizky Prime – subskrypcja, która pozwala na rozliczenie 10 faktur miesięcznie, w tym faktur kosztowych, które pomniejszają podatek VAT i dochodowy, tak jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma kosztów składek ZUS, a podatek dochodowy to jedynie 6%. Dodatkowo, możesz korzystać z benefitów takich jak opieka medyczna w Enel-Med oraz karty sportowe Medicover Sport. Wybierz Bizky Prime i ciesz się dodatkowymi korzyściami.

Wybór Bizky może być wygodną i opłacalną alternatywą dla umowy B2B, pozwalającą na uniknięcie wielu formalności i kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Idź do oryginalnego materiału