Umowa B2B – Co to znaczy?

aipgdansk.inkubatory.pl 4 dni temu

Umowa B2B (business-to-business) to forma współpracy między dwoma podmiotami gospodarczymi, najczęściej firmami, która różni się od tradycyjnego zatrudnienia na umowie o pracę. W Polsce coraz więcej specjalistów z różnych branż decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej i współpracę na zasadzie B2B. Taki rodzaj umowy niesie za sobą zarówno wiele korzyści, jak i wyzwań. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, na czym polega umowa B2B, jakie są jej zalety i wady oraz jakie formalności muszą być spełnione przez przedsiębiorców. Na koniec przedstawimy, jak wygląda kooperacja z Bizky, która może być interesującym rozwiązaniem dla osób rozważających zmianę modelu zatrudnienia.

Struktura i Zawartość Umowy B2B

Umowa B2B jest dokumentem prawnym, który reguluje współpracę między dwoma firmami. Zawiera ona szczegółowe warunki dotyczące realizacji usług, terminy, szczegóły płatności oraz odpowiedzialność stron. Istotnym elementem umowy są również klauzule dotyczące poufności i ochrony danych. Struktura umowy B2B może być różna w zależności od specyfiki branży i wymagań obu stron, jednakże zwykle zawiera następujące elementy:

 • określenie stron umowy: Dane obu firm, w tym numery NIP i REGON.
 • przedmiot umowy: Dokładny opis świadczonych usług lub dostarczanych produktów.
 • terminy realizacji: Harmonogram realizacji usług lub dostaw.
 • wynagrodzenie: Sposób kalkulacji i terminy płatności.
 • odpowiedzialność stron: Zakres odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.
 • klauzule dotyczące poufności i ochrony danych: Zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych.
 • postanowienia końcowe: Warunki wypowiedzenia umowy, zmiany umowy i inne postanowienia dodatkowe.

Zalety Umowy B2B

Umowa B2B przynosi wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla firm, z którymi współpracują. Do głównych zalet umowy B2B należą:

 • wyższe wynagrodzenie netto

Dzięki niższym kosztom ZUS i ulgom podatkowym dochód na umowie B2B często przewyższa pensję netto pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Pracodawca nie musi ponosić kosztów związanych z opłacaniem składek, co pozwala na negocjowanie wyższych stawek wynagrodzenia.

 • elastyczność

Umowa B2B zapewnia większą elastyczność w zakresie czasu i miejsca pracy. Przedsiębiorca może świadczyć usługi z dowolnego miejsca, a także współpracować z kilkoma firmami jednocześnie. Taka forma współpracy jest szczególnie ceniona przez osoby ceniące sobie niezależność i swobodę działania.

 • możliwość Odliczeń Podatkowych

Przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki związane z działalnością, takie jak zakup sprzętu, co przekłada się na oszczędności. Dodatkowo, mogą korzystać z leasingu na firmę, w tym na sprzęt elektroniczny czy samochód, co oferuje dodatkowe korzyści podatkowe.

Wady Umowy B2B

Pomimo licznych korzyści, umowa B2B ma także swoje wady, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o takiej formie współpracy:

 • brak stałego wynagrodzenia

Praca na kontrakcie B2B wiąże się z ryzykiem niestabilności finansowej, zwłaszcza w przypadku nieregularnych zleceń. Przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością przerw w zamówieniach, co może wpływać na jego dochody.

 • brak płatnych urlopów i świadczeń

Osoby pracujące na umowie B2B nie mają prawa do płatnego urlopu, chorobowego, czy dodatków za nadgodziny. W odróżnieniu od umowy o pracę, przedsiębiorca musi samodzielnie zarządzać swoimi czasem wolnym i zabezpieczeniami socjalnymi.

 • samodzielne odprowadzanie składek i podatków

Przedsiębiorca musi samodzielnie odprowadzać składki i podatki, co wymaga większej samodyscypliny i znajomości przepisów. W związku z tym, konieczne jest prowadzenie księgowości i wystawianie faktur za wykonane usługi.

 • brak ochrony kodeksu pracy

Pracujący na umowie B2B nie korzystają z ochrony kodeksu pracy, w tym z minimalnego wynagrodzenia czy ograniczonego czasu pracy. W przypadku sporu z kontrahentem, przedsiębiorca nie może liczyć na takie same przywileje, jak pracownik zatrudniony na umowie o pracę.

Formalności Związane z Prowadzeniem Działalności B2B

Podjęcie decyzji o współpracy na zasadzie B2B wiąże się z koniecznością założenia własnej działalności gospodarczej. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • rejestracja firmy

Na początku konieczna jest rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W ramach rejestracji należy określić zakres działalności oraz wybrać formę opodatkowania.

 • wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt. Wybór odpowiedniej formy zależy od specyfiki działalności i prognozowanych dochodów.

 • regularne opłacanie składek

Przedsiębiorca musi regularnie opłacać składki zdrowotne, ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku nowych firm możliwe jest skorzystanie z ulg, takich jak „ulga na start” czy „mały ZUS plus”.

 • prowadzenie księgowości

Każda wykonana praca wymaga wystawiania faktur, które mogą być comiesięczne lub jednorazowe. Osoba samozatrudniona musi również prowadzić księgowość i w razie potrzeby przesyłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Bizky – wygodna i opłacalna alternatywa dla umowy B2B

W Bizky możesz zawierać umowy ze swoimi kontrahentami, zapewniając pełne wsparcie w interpretacji zapisów umowy i negocjacji. Udostępniamy naszą osobowość prawną, co eliminuje konieczność zakładania własnej działalności gospodarczej do wystawiania faktur pracodawcom. Możesz również zamknąć swoją istniejącą firmę, dzięki czemu unikasz stałych kosztów, takich jak składki ZUS i księgowość.

Bizky umożliwia wystawianie faktur VAT za dodatkowe dochody bez konieczności otwierania własnej firmy. To rozwiązanie upraszcza rozliczenia z różnymi kontrahentami, eliminując koszty i formalności. Korzystając z Bizky, zarabiasz więcej dzięki niższym kosztom, omijając składki ZUS. Oferujemy dwa elastyczne modele rozliczeń:

Bizky Freelance – umożliwia wystawienie faktury poprzez zautomatyzowany proces. Faktura VAT jest wystawiana, a środki trafiają na konto w ciągu 24 godzin od momentu opłacenia faktury przez kontrahenta. Bizky pobiera niewielką opłatę, którą można obliczyć dzięki dostępnego kalkulatora. Podatek dochodowy wynosi tylko 6%, bez dodatkowych kosztów związanych z rozliczeniem zlecenia.

Bizky Prime – subskrypcja, która pozwala na rozliczenie 10 faktur miesięcznie, w tym faktur kosztowych, co pomniejsza podatek VAT i dochodowy, podobnie jak przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Brak kosztów składek ZUS, a podatek dochodowy to jedynie 6%. Dodatkowo, subskrybenci mogą korzystać z benefitów takich jak opieka medyczna w Enel-Med oraz karty sportowe Medicover Sport.

Idź do oryginalnego materiału