Wynagrodzenia w górę, ale prognozy wyższe

3 tygodni temu
Zdjęcie: Bartosz Wałecki, analityk, Michael Ström Dom Maklerski


Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 r. wzrosło o 11,4 proc. r/r. Odczyt okazał się niższy niż prognozy (11,6 proc.). Wysoki nominalny wzrost wynagrodzeń przy niższych odczytach inflacji oznacza, iż wynagrodzenia wzrastają realnie. Dynamika realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych pozostaje bliska 9 proc. r/r. Pomimo nieco słabszego odczytu, nominalna dynamika wynagrodzeń przez cały czas […]
Idź do oryginalnego materiału