Wyniki rekrutacji – 22 lipca

3 dni temu
Zakończyła się rejestracja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Wyniki rekrutacji poznamy 22 lipca.

Na studia na Uniwersytecie Warszawskim przyjęte zostaną osoby, które osiągną próg kwalifikacji przewidziany dla danego kierunku i zmieszczą się w określonym limicie miejsc. Tegoroczna rekrutacja na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia trwała od 6 czerwca do 10 lipca. Kandydaci mogli wybierać spośród ponad 300 programów.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 22 lipca. O tym, czy kwalifikacja przebiegła pomyślnie, kandydaci dowiedzą się ze swoich osobistych kont w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Składanie dokumentów

Osoby zakwalifikowane na studia będą miały trzy dni na złożenie wymaganych dokumentów w wydziałowych komisjach rekrutacyjnych, zgodnie z informacją przekazaną na osobistym koncie w IRK. Przyjmowanie dokumentów przewidziane jest w dniach 23–25 lipca. W kolejnych turach dokumenty można będzie składać 26 i 29 lipca oraz 30–31 lipca. Kandydat może wcześniej zapoznać się z terminami, które podane są na stronie IRK w opisie zasad rekrutacji danego kierunku.

Jeżeli kandydat nie złoży dokumentów we właściwym terminie, na jego miejsce zakwalifikowana zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.

W przypadku gdy miejsca na danym kierunku nie zostaną wyczerpane, może zostać uruchomiona dodatkowa tura zapisów. Zwykle dodatkowe rekrutacje prowadzone są w sierpniu i we wrześniu.

Egzaminy wstępne

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Dodatkowe egzaminy wstępne przeprowadzane są na kierunkach:

  • Architektura Przestrzeni Informacyjnych;
  • Indywidualne studia międzydziedzinowe organizowane przez Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych;
  • Logopedia ogólna i kliniczna;
  • Psychologia (Psychology) – tylko na studia w języku angielskim;
  • Publikowanie współczesne.

Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego) podane są przy każdym kierunku studiów w załączniku nr 4 do uchwały nr 269 Senatu UW z 24 maja 2023 roku.

Ze statystykami rekrutacyjnymi (liczba kandydatów na jedno miejsce, progi punktowe w ubiegłych latach) można się zapoznać na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 >>

Idź do oryginalnego materiału