Wyższy dodatek dla emerytów 75+ i inne świadczenia z ZUS

1 miesiąc temu
Od marca emeryci i renciści otrzymają z ZUS nie tylko zwaloryzowane świadczenia podstawowe, ale także dodatki do emerytury lub renty. Chodzi m.in. o dodatek pielęgnacyjny wypłacany z urzędu seniorom, którzy ukończyli 75. rok życia, dodatek dla sieroty zupełnej czy ryczałt energetyczny.
Idź do oryginalnego materiału