Kto i ile zarobił w sektorze przedsiębiorstw? [dane za październik]

fashionbiznes.pl 2 tygodni temu

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2023 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem było niższe o 0,1 proc. i wyniosło 6494,1 tys. etatów. Odnosząc się do poprzedniego miesiąca jego poziom był na podobnym poziomie. W analogicznym okresie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie o 12,8 proc. i wyniosło 7544,98 zł brutto (+2,2 proc. mdm).

Przeczytaj również: W tych drogeriach ocenisz stan swojego zdrowia. Pomoże Ci w tym technologia AI

Sektor przedsiębiorstw stanowi część gospodarki narodowej. Oznacza to, iż dane dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007. W związku z tym, badanie nie obejmuje, m.in. administracji publicznej, edukacji, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Podstawowe dane o tym sektorze publikowane są co miesiąc.

Przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto

Wyszczególnienie10 202301-10 2023
w liczbach
bezwzględnych
09 2023=
=100
10 2022=
=100
w liczbach bezwzględnych01-10 2022=
=100
Przeciętne zatrudnienie w tys. etatów6494,1100,099,96528,3100,4
Przeciętne wynagrodzenia ogółem (brutto) w zł7544,98102,2112,87360,20112,1
w tym bez wypłat
z zysku
7544,64102,2112,87358,90112,1
Dane GUS

Przeczytaj również: Luksusowe kalendarze adwentowe 2023: TOP 15

W październiku 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na podobnym poziomie do odnotowanego we wrześniu 2023 r. We wrześniu 2023 r. względem sierpnia 2023 r. zmniejszyło się o 0,1 proc. Porównując październik 2023 r. do października 2022 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 proc.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Narastająco w okresie dziesięciu miesięcy 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. nominalnie wzrosło o 12,1 proc. Wzrost wystąpił we wszystkich sekcjach PKD. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym sektorze w okresie narastającym odnotowano w sekcji Informacja i komunikacja (12493,67 zł). Najniższe w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (5324,85 zł).

Przeczytaj również: James Dean stale inspiruje. To jedna z jego kultowych stylizacji

Zdjęcie główne:

Idź do oryginalnego materiału