Podwyżki w POLREGIO. Spółka porozumiała się ze Związkami Zawodowymi

2 miesięcy temu

informacje z kolei i rynku kolejowego

POLREGIO S.A. oraz 13 Związków Zawodowych spółki podpisali porozumienie dot. wdrożenia podwyżki wynagrodzenia. Uposażenie zasadnicze dla wszystkich pracownika zostanie powiększone o 800 zł brutto. Dokument podpisano 25 września 2023 r.

Podwyżki w Polregio. Spółka porozumiała się ze Związkowcami.

W związku z tym, iż 2023 r. jest rekordowy pod względem przewiezionych pasażerów, a to przekłada się na wzrost przychodów przewozowych w stosunku do planów, Zarząd POLREGIO zaproponował Organizatorom, iż podwyżka wynagrodzeń mogłaby być pokryta z dodatkowych przychodów, żeby w jak najmniejszy sposób odciążyć budżety województw. Propozycja Zarządu z jeden strony wychodziła naprzeciw oczekiwaniom Strony Społecznej, a z drugiej strony wskazywała Organizatorom źródło, które nie obciąża budżetów samorządów województw, ponieważ pochodzi z dodatkowych przychodów, które wcześniej nie były przewidziane. Zdecydowana większość Organizatorów zaakceptowała ten plan, ale niestety decyzją dwóch z nich (woj. warmińsko-mazurskie i województwo zachodniopomorskie) Zarząd Spółki nie będzie mógł rozliczyć w umowie dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń. To oznacza, iż aż 1042 osoby z dwóch Zakładów zostały wykluczone z akcji podwyżkowej.

Ze względu na odmowę dwóch Organizatorów Strona Społeczna jest uprawniona do przeprowadzenia bezterminowego strajku z zatrzymaniem pociągów włącznie. Porozumienie nie wyklucza odstąpienia od strajku, gdyby doszło do zmiany decyzji Marszałków Województw.

Idź do oryginalnego materiału