Wielki producent czekolady planuje zwolnienia. Prawie 300 osób w Polsce boi się o pracę

1 tydzień temu
Zdjęcie: Firma posiada dużą fabrykę czekolady w Łodzi. Fot. Emmanuel Dunand/AFP/East News


Barry Callebaut, producent czekolady z 175-letnią tradycją, redukuje zatrudnienie. Firma ma 50 zakładów produkcyjnych na całym świecie, w tym Polsce. Pracownicy olbrzymiej fabryki w Łodzi boją się teraz o pracę.


Firma Barry Callebaut posiada w Łodzi ogromną fabrykę czekolady. To drugi co do wielkości zakład w Europie należący do tej grupy. Zatrudnionych jest w nim ok. 280 osób, które martwią się teraz o swoją pracę. Firma podpisała w maju porozumienie, które zakłada redukcję etatów we wszystkich placówkach.

Barry Callebaut zwalnia ludzi


O zwolnieniach donoszą związkowcy z Solidarności. Barry Callebaut mierząc się z wyzwaniami współczesnej ekonomii, rozpoczyna projekt o nazwie Next Level. Porozumienie ramowe podpisano 29 maja, wiąże się ono z redukcją zatrudnienia na poziomie setek pracowników w kilku krajach Unii Europejskiej.

Zdaniem firmy ma być to krok do zrównoważonego rozwoju firmy, w tym troski o otoczenie i kwestie społeczne. Związkowcy uważają, iż to tylko teoria. Pierwsze komponenty projektu poznano już w lutym i gwałtownie zorientowano się, iż jednym z ważniejszych jest redukcja zatrudnienia, domyślnie o 700-800 etatów.

Pracodawca ostatecznie zobowiązał się do zmniejszenia skali zwolnień pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu środków na odprawę osób, które utracą pracę. Mają być to wyższe sumy, niż te, które proponuje prawo w danym kraju Unii Europejskiej. Na miejsce odchodzących nie mają się też pojawić pracownicy agencji pracy tymczasowej.

Ile pracownikowi przysługuje odprawy?


Na co więc mogą liczyć pracownicy łódzkiej fabryki? Na wysokość odprawy wpływa staż pracy u pracodawcy i wysokość wynagrodzenia, które pracownik otrzymywał przed wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 8 powyższej ustawy pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

jednomiesięcznego wynagrodzenia, o ile pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

dwumiesięcznego wynagrodzenia, o ile pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

trzymiesięcznego wynagrodzenia, o ile pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.


Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Firma Barry Callebaut to szwajcarsko-belgijski producent czekolady z 175-letnią tradycją. Powstała z fuzji francuskiej firmy Cacao Barry i belgijskiej Callebaut w 1996 roku. Jej główna siedziba znajduje się w Zurychu, posiada zakłady w 40 krajach, a sprzedaje swoje produkty w 100. Fabryka czekolady należąca do producenta działa w Łodzi już 26 lat.

Idź do oryginalnego materiału