Wzrost wynagrodzeń i spadająca liczba etatów – nie dla wszystkich poprawa

3 tygodni temu

Wskaźnik Dobrobytu w czerwcu 2024 pozostał niezmieniony w stosunku do wartości sprzed miesiąca (spadek o 0,1pkt).
Podobnie jak w maju br., w kierunku wzrostu wskaźnika oddziaływała bardzo wysoka dynamika wynagrodzeń, w kierunku jego spadku działało kurczące się zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, zaś inflacja pozostała neutralna dla jego wartości.

W strukturze odziaływania poszczególnych składowych wciąż dominują skutki wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Tempo wzrostu wynagrodzeń w ostatnich miesiącach było najwyższe od ponad 30 lat. Istotnie zagraża to stabilności cen, zwłaszcza w sektorach usługowych. Wzrostowi cen w przemyśle przetwórstwa przemysłowego na razie przeciwdziała słaba dynamika produkcji sprzedanej przemysłu.

Konsekwencją trudnej sytuacji w przemyśle jest stopniowy spadek zatrudnienia. W maju br. zmniejszyło się ono w stosunku do sytuacji sprzed roku o 0,5%. Trend stagnacyjny w liczbie etatów obserwujemy od ponad dwóch lat.

Idź do oryginalnego materiału